ik_logoInżynieria Kultury jest projektem realizowanym przez Organizację Studencką BEST Wrocław we współpracy z Fundacją Manus. Wydarzenie skierowane jest do studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy zainteresowani są nauką podstaw etykiety a także chcieliby rozwinąć się w sferze szeroko pojętej kultury. Celem Inżynierii Kultury jest zapoznanie przyszłego inżyniera z zasadami dobrego wychowania oraz przygotowanie go do funkcjonowania w środowisku biznesowym. Znajomość podstaw savoir-vivre jest bardzo ważna dla absolwentów uczelni technicznej aspirujących do miana ludzi wykształconych i kulturalnych.

Projekt ma postać cyklu szkoleń. Ich tematyka dotyczy podstawowych zagadnień savoir-vivre takich jak: etykieta w życiu codziennym, przy stole, w biznesie oraz dress code. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów w formie wygodnej i przyjaznej dla studenta. Wydarzenie jest zwieńczone wytwornym balem pozwalającym sprawdzić nabytą wiedzę w praktyce. Mamy nadzieję, że ukończenie cyklu szkoleń ułatwi absolwentom pozyskanie dobrej posady oraz wpłynie pozytywnie na ich wizerunek w oczach pracodawcy.