Board of European Students of Technology jest międzynarodową organizacją zrzeszającą studentów uczelni technicznych z całej Europy, mającą na celu jednoczenie kultur oraz umożliwienie rozwoju i edukacji przyszłych inżynierów. BEST ma charakter apolityczny oraz niedochodowy, a jej priorytetem jest dialog, współpraca oraz wymiany pomiędzy studentami z różnych krajów. Realizując projekty takie jak zagraniczne kursy naukowe, konferencje, szkolenia czy konkursy inżynierskie, kreowany jest wizerunek współczesnego inżyniera gotowego do podjęcia wszelkich wyzwań. Ponadto poprzez współpracę z uczelniami oraz popularnymi na rynku europejskim firmami organizacja BEST pozwala na doskonały start na międzynarodowym rynku pracy.

Strona międzynarodowa BEST-u: http://best.eu.org/

Historia i struktura

Idea BEST narodziła się w 1987 w Sztokholmie podczas konferencji studentów matematyki i fizyki. Za oficjalną datę powstania organizacji uznaje się jednak kwiecień 1989 roku. Wówczas swoją przynależność do BEST zadeklarowali przedstawiciele Barcelony, Bolonii, Budapesztu, Eindhoven, Grenoble, Helsinek, Lizbony, Londynu, Louvain-la-Neuve, Paryża, Sztokholmu, Trondheim, Turynu, Warszawy i Zurychu. Dziś BEST tworzy 95 aktywnie działających grup lokalnych z 33 krajów Europy współpracujących z innymi organizacjami studenckimi takimi jak niemiecki Bonding, kanadyjski CFES czy europejski AEGEE.

Obecna wizja organizacyjna stworzona na przełomie lat zakłada istnienie wcześniej wspomnianych grup lokalnych skupiających się z członków jednej uczelni technicznej. Każda LBG (Local BEST Group) posiada własny zarząd złożony z prezesa, skarbnika oraz wiceprezesów odpowiedzialnych za działanie poszczególnych grup roboczych.  Ponadto grupy lokalne podlegają zarządowi międzynarodowemu, dbającemu o poprawne funkcjonowanie oraz rozwój organizacji.

BEST w Polsce

W Polsce istnieje 6 grup lokalnych BEST, działających przy politechnikach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu. Każda z nich dba o pogłębianie współpracy oraz przyjaźni w atmosferze wspaniałej zabawy. Wspólna realizacja projektów takich jak  Ogólnopolski Konkurs Inżynierski EBEC pozwala na zacieśnienie więzi między grupami oraz wymianę doświadczeń i pomysłów. Dzięki temu polskie oddziały tworzą dobrze zorganizowaną sieć nowoczesnych inżynierów.

BEST Inspiration, BEST Spirit!

W realizowane przez nas projekty wkładamy dużo pracy, wysiłku oraz serca po to, by sprostały one oczekiwaniom studentów. Tym, co nas inspiruje i pozwala wyróżnić się na tle innych organizacji studenckich, jest głęboko zakorzeniony BEST Spirit, który charakteryzuje: Elastyczność, Przyjaźń, Zabawa, Postęp i Nauka. To właśnie dzięki BEST Spirit każdy kolejny projekt jest nie tylko wyzwaniem organizacyjnym, ale także znakomitą zabawą w gronie bliskich przyjaciół. Bo jak powszechnie wiadomo, praca w miłej i przyjemnej atmosferze jest kluczem do sukcesu.

BEST Wroclaw

Organizacja studencka BEST Wrocław powstała w roku 2009 przy Politechnice Wrocławskiej. Chociaż jest najmłodszą grupą lokalną w Polsce, działa prężnie i aktywnie, czego dowodem może być osiągnięcie pełnoprawnego członkostwa w Board of European Students of Technology w ciągu zaledwie dwóch lat. Do tego wielkiego wyróżnienia z pewnością przyczyniły się realizowane przez nas projekty takie jak Ogólnopolski Konkurs Inżynierski EBEC, Kursy Naukowe czy festiwal dla miłośników informatyki i programowania BIT. Ponadto pozyskując nowych członków dbamy także o rozwój organizacji. Dzięki odbywającej się w październiku i marcu rekrutacji możemy pochwalić się grupą liczącą ponad 50 czynnie działających BESTii.

BEST Wrocław swoimi projektami szybko podbił serca studentów Politechniki Wrocławskiej. Przygotowywane przez nas wydarzenia cieszą się ogromną popularnością wśród wszystkich wydziałów PWr ze względu na bogatą ofertę edukacyjną oraz towarzyszącą jej możliwość zabawy. Wśród innych organizacji studenckich związanych z Politechniką Wrocławską wyróżnia nas niecodzienne podejście do studenta oraz otwartość na wyzwania, co jest doceniane zarówno przez kadrę naukową jak i rówieśników.

Współpraca nawiązana z innymi organizacjami studenckimi, uczelnią oraz firmami zewnętrznymi aktywnie działającymi na wrocławskim rynku pracy umocniła nasz wizerunek jako organizacji świetnie zarządzanej, nowatorskiej i kreatywnej. Pomimo sukcesów nie spoczywamy na laurach i bez wahania podejmujemy się realizacji nowych projektów, których celem jest zachęcanie przyszłych inżynierów do zdobywania wiedzy i doświadczenia.